Контакт форма

Уколико имате додатна питања или желите да ступите у контак помоћу електронске поште, молим Вас да попуните ову форму. Сва поља су обавезна.


dejan zivkovic

Дејан Живковић

Мој мото је да покушам да остварим најбоље могуће резултате у сваком послу који радим, такође поседујем велико искуство у тимском раду. Спреман сам да увек преузмем одговорност за сваки посао који обављам. Константно обнављам своја знања и веома сам заинтересован за усавршавања. Редовно пратим новости из области информатике и информационих технологија.

Име и презиме Дејан Живковић
Датум рођења 16.09.1984.
Адреса Косовска Митровица
Телефон 060/637-40-03
E-mail zile028@gmail.com

ВЕШТИНЕ

HTML
CSS
PHP
MySql
WordPress CMS
JavaScript
jQuery
Adobe Dreamweaver CS
Adobe Illustrator
Adobe Flash CS
Мathcad
Adobe Photoshop
C/C++
Visual Basic
MS Word
MS Excel
MS Access
MS Power Point
CorelDRAW
AutoCAD
Мatlab

ИСКУСТВО

 • Стално запослен на Високој техничкој школи струковних студија из Урошевца као виши технички сарадник.
 • Од 2007. године до данас члан је Савета Високе техничке школе струковних студија из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу.
 • Учествовао у акредитацији Филозофског факултета, Универзитета у Приштини 2007.
 • Учествовао у акредитацији Високе техничке школе стуковних студија из Урошевца 2007. и даље.
 • Технички сарадник у компјутерској обради књиге "Милорад Дурлевић, Механика II Кинематика, Висока техничка школа струковних студија из Урошевца, Звечан, 2008."
 • Израда електронске Матичне књиге студената Правног факултета, Универзитета у Приштини.
 • Израда електронске Матичне књиге студената Високе техничке школе струковних студија из Урошевца
 • Израда и администрација web презентације Високе техничке школе струковних студија из Урошевца
 • Израда и администрирање Moodle платформе за DLS (Distance Learning System) за Високу техничку школу струковних студија из Урошевца
 • Израда web презентације ауто школе ПИОНИР из Новог Пазара.
 • Израда web презентације Високе економске школе струковних студија Пећ.
 • Извођење практичних вежби у MS Word-у
 • Извођење практичних вежби у AutoCAD-у
 • Извођење практичних вежби у MS Access-у
 • Извођење практичних вежби у Corel DRAW-у
 • Извођење практичних вежби у C++-у

СТРУЧНИ РАДОВИ

 • М. Вујичић, С. Марковић, Д. Живковић, Одређивање оптималне површине паркинг места применом програмског пакета Microsoft Office Access-а, стр. 390-394, УДК: 004.4, Стручни рад, ISBN 978-86-7776-105-9, COBISS.SR-ID 175070220 Мај, Чачак, ТИО2010.
 • П. Ралевић, Б. Ђоровић, Д. Живковић, С. Милић, Графичка метода за оптимално одређивање ширине пролаза при паркирању путничког возила за угао паркирања од 90°, стр. 161-166, ISSN 1542-8029, COBISS.SR-ID 138409484, ВТШСС Урошевац, Звечан, 2008.
 • Н. Марковић, Д. Живковић, М. Пејић, Примена различитих врста упита у МС Оffice Аccess-у 2007, стр. 54-61, УДК: 004.42ACCESS; 004.658, ISSN 2217-4362, COBISS.SR-ID 180514828, ВТШСС Урошевац, Звечан, 2012.
 • Д. Живковић, А. Скулић, Одређивање статичких величина носача у Мathcad-y 14, стр. 62-69, УДК: 624.072.23.041:004.42 МАТХЦАД, ISSN 2217-4362, COBISS.SR-ID 180514828, ВТШСС Урошевац, Звечан, 2012.
 • В. Вуковић, Д. Живковић, Софтверско налажење најкраћег пута применом Дијкстра алгоритма, стр. 118-124, УДК: 004.41, ISSN 2217-4362, COBISS.SR-ID 216423436, Зборник радова ВТШСС Урошевац, Лепосавић, 2015.
 • N. Marković, D. Živković, F. Marković, Information system for obtaining reports on students of the High Technical School of Vocational Studies from Urosevac in Leposavic, (pp. 203-207), UDC: 004.6, ISBN 978-86-7776-226-1, COBISS.SR-ID 264037900, TECHNICS and Informatics in Education (7th ; 2018 ; Čačak)

ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2019. завршио специијалистичке струковне студије - Управљање и безбедност друмског саобраћаја - струковни инжењер друмског саобраћаја - специјалиста
 • ECDL сертификат.
 • 2010. завршио основне студије - Друмски саобраћаја - инжењер друмског саобраћаја
 • AutoCAD сертификат од Националне службе за запошљавање.
 • 2004. Средња техничка школа "Михајло Петровић Алас" Косовска митровица, електротехничар енергетике.