Контактирај ме:Резултат је:

+

=


Напомена: Сва поља су обавезна!

Дејан Живковић


dejan zivkovic
16.09.1984.
Косовска Митровица
060/637-40-03
zile028@gmail.com

Мој мото је да покушам да остварим најбоље могуће резултате у сваком послу који радим, такође поседујем велико искуство у тимском раду. Спреман сам да увек преузмем одговорност за сваки посао који обављам. Константно обнављам своја знања и веома сам заинтересован за усавршавања. Редовно пратим новости из области информатике и информационих технологија.

ВЕШТИНЕ

HTML
CSS
PHP
MySql
WordPress CMS
JavaScript
jQuery
Adobe Dreamweaver CS
Adobe Illustrator
Adobe Flash CS
Мathcad
Adobe Photoshop
C/C++
Visual Basic
MS Word
MS Excel
MS Access
MS Power Point
CorelDRAW
AutoCAD
Мatlab

ИСКУСТВО

ОБРАЗОВАЊЕ